Hop til indhold

 Det er vigtigt at huske på, at vanskeligheder med skriftsproget kan skyldes andet end ordblindhed. Nogle personer kan have vanskeligheder med sprogforståelsen i læsning, der giver dem problemer med at forstå de ord og tekster, de møder. Manglende læseerfaring kan også være årsag til læsevanskeligheder. Det er derfor ikke alle læsevanskeligheder, der skyldes ordblindhed.

Selv om det er sværere for mennesker med ordblindhed at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats, mere tid og støtte. Vanskeligheder med at lære at læse kan foregribes og reduceres gennem en målrettet, tidlig indsats i skolen og gennem samarbejde mellem skole og hjem.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de tidlige symptomer og kendetegn, som kan have sammenhæng med ordblindhed. Eleverne skal helst findes hurtigt, så der ikke opstår sekundære følger som for eksempel emotionelle følger, mindre tilegnelse af viden og manglende tiltro til egen faglig formåen.

Vanskeligheder med at lære bogstaver og deres lyde i de første skoleår er for eksempel et tidligt risikotegn på ordblindhed. Fagprofessionelle i skolen kan forebygge og reducere senere læsevanskeligheder gennem tidlige indsatser allerede i børnehaveklasse og 1. klasse.

Da vanskeligheder som følge af ordblindhed opstår i samspillet med omgivelsernes krav til skriftsproglige færdigheder, er det også vigtigt at være opmærksom på kendetegn og symptomer, som de typisk ser ud senere hen i livsforløbet.

Sidst opdateret: 11. maj 2022