Hop til indhold

Større børn, unge og voksne med ordblindhed oplever vanskeligheder med at koble bogstaver og bogstavfølger med de korrekte lyde.

Disse vanskeligheder med skriftens lydprincip medfører: 

  • Vanskeligheder med at læse og stave sjældne eller ukendte ord. 
  • Langsom og upræcis læsning.
  • Store stavevanskeligheder. 

Børn, unge og voksne med ordblindhed kan i varierende grad opleve udfordringer med læseforståelse, hvilket kan føre til færre læseerfaringer og begrænset ordforråd samt baggrundsviden. 

På grund af store stavevanskeligheder og færre erfaringer med skriftsproget, kan børn, unge og voksne med ordblindhed opleve udfordringer med skriftlig fremstilling. 

Der er risiko for, at børn, unge og voksne med ordblindhed udvikler svag tiltro til egen faglig formåen og manglende motivation for skolegang og videre uddannelse. 

Derfor er det vigtigt, at ordblindhed identificeres så tidligt som muligt, så der kan blive sat ind for at styrke den ordblinde persons læsning, stavning og skrivning samt styrke personens handle- og deltagelsesmuligheder.

Sidst opdateret: 16. september 2021