Hop til indhold

Efter at den første læse- og staveundervisning er begyndt, er det vigtigt at være opmærksom på følgende risikotegn:

  • Store vanskeligheder med at læse ukendte ord. 
  • Læsefejl, der er i modstrid med skriftens lydprincip (fx ’dun’ læst som ’din’).
  • Stavefejl, der er i modstrid med skriftens lydprincip (fx ’klo’ stavet som ’kro’).
  • Langsom læsehastighed.
  • Store vanskeligheder med at automatisere, hvordan ord staves.
  • Vanskeligheder med at lære at læse og stave på fremmedsprog.

Børnehaveklasselederen, dansklæreren i 1. klasse og skolens læsevejleder spiller alle en vigtig rolle i forhold til at identificere elever, som udviser tidlige tegn på at være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder.

Sidst opdateret: 11. maj 2022