Hop til indhold

Elever, som er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, kan allerede fra begyndelsen af børnehaveklassen have vanskeligt ved at:

  • Blive opmærksomme på sprogets lyde, især enkeltlyde.
  • Lære bogstaverne og deres lyde.
  • Lære at sætte bogstaver og lyde sammen til ord (skriftens lydprincip).
Læsekonsulenterne Mimi Skovgård og Mette Eriksen fra Roskilde Kommune forklarer, hvorfor de anvender Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten). Den kan opspore tidligt og dermed bidrage til at minimere risikoen for ordblindhed gennem en fokuseret, tidlig indsats. Læsevejleder Maria Bruhn giver et eksempel på tidlig indsats med fonologisk spil.
Sidst opdateret: 11. maj 2022