Hop til indhold

Der findes forskellige redskaber, som kan hjælpe med at finde elever, som er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder.

Risikotest for ordblindhed

Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten) afdækker udvalgte forudsætninger for udvikling af afkodningsfærdigheder. Forudsætningerne er bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

Risikotest for ordblindhed kan tages i slutningen af børnehaveklasse, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Fra skoleåret 2022/2023 er det obligatorisk at gennemføre test med Risikotest for ordblindhed for elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder. 

Læsekonsulenterne Mimi Skovgård og Mette Eriksen fra Roskilde Kommune forklarer, hvorfor de anvender Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten). Den kan opspore tidligt og dermed bidrage til at minimere risikoen for ordblindhed gennem en fokuseret, tidlig indsats. Læsevejleder Maria Bruhn giver et eksempel på tidlig indsats med fonologisk spil.
Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen forklarer, hvordan Fredensborg Kommune har sat den tidlige forebyggende indsats i system. Børn i risiko for at udvikle ordblindhed kan få et 9-ugers intensivt undervisningsforløb i 'Sprogpilot Fredensborg'. Sprogpilot Fredensborg er kommunens læsetilbud til elever fra 0.-9. klassetrin, som enten er i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder, eller som allerede udviser store skriftsproglige vanskeligheder. Læsetilbuddet indeholder både undervisning til eleverne og vejledning og kurser til elevernes almenlærere og forældre.

Sprogvurdering 3-6

Sprogvurdering 3-6  er et sprogvurderingsværktøj, som Børne- og Undervisningsministeriet har fået udviklet.  Kommuner, dagtilbud og skoler kan vælge at bruge Sprogvurdering 3-6 til sprogvurderinger af tre- til seksårige børn på dagtilbudsområdet og i børnehaveklassen. Med Sprogvurdering 3-6 kan man følge et barns sproglige udvikling og vurdere, om der er behov for at understøtte barnets sprog med en indsats. En tidlig sproglig indsats kan være med til at forebygge negative konsekvenser af læsevanskeligheder og ordblindhed.

Sprogvurdering 3-6 undersøger barnets talesproglige færdigheder, hvilket vil sige barnets sprogforståelse, ordforråd og kommunikative strategier. Derudover undersøger den også de før-skriftlige færdigheder, hvilket vil sige barnets kendskab til bogstaver, barnets lydlige opmærksomhed og barnets opmærksomhed på skrift. 

Afhængig af barnets alder vil det være forskelligt, om alle de sproglige områder bliver undersøgt.

Du kan læse mere om Sprogvurdering 3-6 på emu Dagtilbud.

Pædagog Sanne Johansson leger Fluesmækkerleg med børn fra Humlebæk Skoles SFO for at skærpe deres genkendelse og opmærksomhed på bogstaver og lyde. Susanne forklarer, hvordan forældre også kan lege Fluesmækkerleg derhjemme. Susanne opfordrer også forældre til at fortælle, hvis der er ordblindhed i familien.
Audiologopæd Lise Rudbæk Markfoged fortæller om undervisningen i den tidlige forebyggende indsats for elever fra 0.-3. klassetrin i Sprogpilot Fredensborg.
Lingvist Tina Lykke Pedersen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Team Dagtilbud fortæller om, hvordan du kan støtte dit barns sproglige udvikling.
Sidst opdateret: 14. december 2022