Hop til indhold

Danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der har forældre med ordblindhed, er i større risiko for selv at opleve problemer med skriftsproget. Men med en solid og koordineret indsats fra institutioner og hjem, kan denne risiko nedsættes væsentligt.

Et veldokumenteret indsatsområde er at stimulere forudsætningerne for udnyttelsen af skriftens lydprincip (at sætte lyd til bogstaver i læsning og dele ord op i enkeltlyde i stavning). 

I praksis betyder det, at børn i førskolealderen øger deres fonologiske opmærksomhed ved at lege med sprogets lyde. For eksempel ved at rime og finde ords forlyde.

En række undersøgelser, også danske, har vist, at intensive og systematiske forløb i daginstitutioner kan styrke børnenes forudsætninger for senere læsetilegnelse. At tilrettelægge sådanne forløb kræver grundig viden om sprogets opbygning og form, og det kræver pædagogisk fantasi og en lille portion stædighed, fordi mange børn i risikogruppen ikke nødvendigvis finder lege med sproget interessante. 

Dernæst er det særligt veldokumenteret og effektivt at arbejde med sammenhængen mellem bogstaver og lyde i de første skoleår. Ikke mindst for børn, som er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, er det væsentligt, at undervisningen blandt andet vægter arbejdet med skriftens lydprincip og synliggør sammenhængen mellem det talte og det skrevne sprog. 

Majken fortæller i filmen om at være mor til en søn med ordblindhed. Hun taler om accept af forskellighed, og om hvad der har haft afgørende betydning for hendes søns udvikling.
Sidst opdateret: 21. april 2020