Hop til indhold

Bogstavkendskab

Elevers bogstavkendskab har betydning for, hvor let eller svært det er at tilegne sig basale læse- og stavefærdigheder. Elever skal kunne benævne mindst 20 bogstaver i alfabetet (heriblandt alle vokaler), før de for alvor kan begynde at læse ord. Et relevant mål for den første læseundervisning er derfor, at eleverne kan benævne alle vokaler og de fleste eller alle konsonanter med deres navn.

Opmærksomhed på enkeltlyde

Opmærksomhed på enkeltlyde er en vigtig forudsætning for, at elever tilegner sig basale læse- og stavefærdigheder. Det er vigtigt for at forstå, at bogstaverne i det skrevne sprog repræsenterer enkeltlyde i det talte sprog. Derfor er det vigtigt at arbejde systematisk med de enkelte sproglyde i børnehaveklassen ved gradvist at introducere eleverne til bogstavernes lyde og gentage disse lyde. Her er det en fordel, hvis eleverne får flere indgangsvinkler til den samme lyd.

Det kan fx være aktiviteter som:

  • Lydenes udtale (fx støttet af billeder af artikulation).
  • Lydenes navn og bogstav.
  • Lydene i kendte ord.
  • Et rim eller en remse med mange forekomster af samme lyde.
  • Lydene i naturlige udbrud (“mm” smager godt, “ff” blæser kraftigt osv.).

Tilegnelse af sammenhængen mellem bogstav og lyd

Undervisning, der direkte kobler bogstaver og enkeltlyde, har positiv betydning for elevernes tidlige læsetilegnelse. I den forbindelse er det en fordel at starte med at fokusere på lydrette ord, det vil sige ord, hvor der ikke er afvigelser i udtalen af ordene og bogstavernes lyd (bil, sol, hus).

Direkte undervisning

At lære at koble bogstaver og lyd lettes, når undervisningen er direkte. At undervisningen er direkte betyder fx, at læreren tydeligt forklarer og viser for eleverne, hvordan man gør, når man læser eller staver ord ved at koble bogstaver og sproglyde. Her kan man fx inddrage elementer, som fungerer som holdepunkt for hukommelsen i form af konkrete bogstaver (klodser, magneter, hårdt skum eller andet) og ord skrevet på tavle/ smartboard. Selvom eleverne endnu ikke kan læse ord, så kan de genkende bogstaver i ord og understøttes i deres opmærksomhed på, at der er sammenhæng mellem lyde i talte ord og bogstaver i skrevne ord.

Systematisk undervisning

Det har positiv betydning for udviklingen af elevernes læse- og stavefærdigheder, når undervisningen er systematisk. Med systematisk menes, at bogstaver og lyde introduceres i en særlig rækkefølge, så det er sværhedsgraden af bogstav-lyd-forbindelserne, der bestemmer rækkefølgen frem for fx placeringen i alfabetet.

Undervisning med fokus på ords betydning

Undervisning med fokus på ords betydning er et vigtigt element i den forebyggende undervisning. I forebyggelsen af afkodningsvanskeligheder er det godt at arbejde med afkodning af lydrette ord, hvor der er en direkte sammenhæng mellem bogstav og lyd. Mange lydrette ord er ikke hyppige i sproget og kan derfor være ukendte for eleverne, fx so, kål, obo, ruin, kamin, dynamo. For at afkodningen bliver meningsfuld, skal man også arbejde med ordenes betydning.

Computerbaserede indsatser

Når skolen inddrager computerbaserede programmer i undervisningen, er lærerstøtte stadig nødvendig. Det kan fx handle om at hjælpe med at finde det rette niveau i programmet og at give eleverne feedback på deres arbejde med opgaverne. Computerbaserede programmer er mest effektive, hvis de er adaptive. At programmerne er adaptive betyder, at opgavernes sværhedsgrad automatisk tilpasses den enkelte elevs niveau og besvarelser undervejs, så eleven hele tiden udfordres.

Sidst opdateret: 10. maj 2022