Hop til indhold
Trine Nobelius er konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, og i denne film fortæller hun, hvad ordblindhed er. At elever får afdækket ordblindhed er et stort skridt på vejen for mange ordblinde elever. Den ordblinde elev har brug for støtte til at forstå ordblindhed og til at leve med den. Og lærere og pædagoger har brug for indsigt og kompetencer til at tilrettelægge skoleforløb, hvor eleven trives og udvikler sin læsning og skrivning.