Hop til indhold

Ordblinde elever på privat- og friskoler, efterskoler og frie fagskoler har helt samme behov som elever i folkeskolen. Privat- og friskoler, efterskoler og frie fagskoler har også samme forpligtigelse som folkeskolerne til at yde supplerende undervisning og anden faglig støtte til de elever, som har brug for dette, herunder ordblinde. Af samme årsag er al tilgængeligt inspirationsmateriale på Ordblindhed.dk relevant, uanset om du er eller har at gøre med en elev på en privatskole, friskole, efterskole, fri fagskole eller folkeskole.

Der er dog et par ting, som er forskellige for rammerne omkring ordblindeindsatsen:

  • Selv om mange privat- og friskoler, efterskoler og frie fagskoler har en læsevejleder, er det ikke et krav. Skolerne kan, hvis de ikke selv har kompetencerne til eksempelvis at udføre ordblindetest, henvende sig til PPR og indgå aftale med dem om at varetage opgaven.
  • Forældre til en elev med læsevanskeligheder, som kan skyldes ordblindhed, har på privat- og friskoler, efterskoler og frie fagskoler ikke som på folkeskoleområdet retskrav på, at der én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin foretages en ordblindetest af deres barn.
  • Privat- og friskoler, efterskoler og frie fagskoler kan søge om tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) til ordblinde elever hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Gennem SPS kan der eksempelvis bevilges it-hjælpemidler. På folkeskoleområde er det et kommunalt anliggende.

Vær opmærksom på, at der på efterskoleområdet findes en række ordblindeefterskoler, hvor undervisningen er tilrettelagt i et særligt samlet undervisningstilbud henvendt til ordblinde elever.

Sidst opdateret: 16. september 2021