Hop til indhold

Et ordblindevenligt læringsmiljø betyder, at elever med ordblindhed ligesom alle andre elever er aktive medspillere i læringsfællesskabet og udvikler sig fagligt og socialt.

Der kan være flere faktorer i læringsmiljøet, der kan påvirke udviklingen af en elevs skriftsproglige færdigheder, derfor kan man ikke betragte ordblindhed alene som et individuelt karaktertræk hos eleven.

Her får du gode råd om, hvad du som lærer kan gøre for at støtte ordblinde elevers skoleforløb.

  • Giv ordblinde elever mulighed for at udvikle deres læse- og stavefærdigheder, og anerkend, at det tager tid.
  • Giv ordblinde elever mulighed for at bruge deres læse- og skriveteknologi i alle fag.
  • Tal åbent om ordblindhed i klassen, og sørg for, at klassens øvrige pædagogiske personale og vikarer kender de ordblinde elevers behov i læringsmiljøet.
Sidst opdateret: 10. maj 2022