Hop til indhold

Skoleledelsen har ansvaret for, at elever, der viser tegn på ordblindhed, bliver testet. Skoleledelsen skal sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt. 

Kom godt i gang

Hvis hele skolen skal med ombord, så alle lærere kan komme til at bidrage til at gøre undervisningen ordblindevenlig, må man skabe en ramme for nogle mødefora, hvor lærerne kan stille spørgsmål og få viden om ordblindhed, og om hvad ordblindhed kan betyde for elevernes deltagelsesmuligheder og faglige selvbillede.

Skolens ledelse og kommunens læsekonsulent er også vigtige ressourcepersoner at have med til sådanne arrangementer, for de skal synliggøre ordblindevenlig didaktik som et prioriteret indsatsområde.

Sidst opdateret: 16. september 2021