Hop til indhold

Indsatsen kan være besluttet på den enkelte skole eller tage afsæt i en kommunal handleplan. 

Langt de fleste skoler har en læsevejleder, og nogen har en læsevejleder på henholdsvis indskolings-, mellem- og udskolingstrin. Mange læsevejledere er ansvarlige for at følge udviklingen af ordblinde elevers skriftsproglige færdigheder og varetage pædagogiske tiltag. 

Kollegacoaching

Hvordan kan kollegacoaching bidrage til at skabe en ordblindevenlig fagundervisning? Hvordan får man skabt faglig tillid til hinanden? Hvordan klæder læsevejlederen faglæreren på? Og hvordan klæder faglæreren læsevejlederen på og kvalificerer læsevejledningen med viden om det specifikke fags udfordringer for en ordblind elev.

I et kollegacoachingforløb har læsevejlederen og læreren forskellige ansvarsområder. Og det er en vigtig præmis for et coachingforløb, at de involverede parter er bevidste om denne fordeling og har respekt for hinandens forskellige roller og ekspertiser. 

Forberedende undervisning

At være på forkant med undervisningen kan forberede den ordblinde elev på at deltage i klassens faglige undervisning. Læsevejleder Githa Marie Hedegaard Jensen viser i denne video, hvordan det kan foregå i den supplerende undervisning.
Sidst opdateret: 16. september 2021