Hop til indhold

Dansklærere, andre faglærere og andet pædagogisk personale sparrer med en læsevejleder om ordblindhed, og om hvordan ordblinde elever bedst støttes i de enkelte fag.  

Evnen til forstå og kommunikere både mundtligt og skriftligt er afgørende for at lære nyt i alle fag. Og sproglig udvikling er et tema, som alle fag skal have fokus på, for fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold.

Matematik er også et sprog- og læsefag. Hvilke tips og tricks og overvejelser hjælper ordblinde elever til at tilegne sig matematik. Matematiklærer Lea Nielsen fra Rundhøjskolen deler ud af sin viden.
Når man som ordblind har vanskeligheder med det danske skriftsprog, kan sprogfag også opleves svære. Men engelsklærer Ida Fenger fra Svenstrup Skole mener, at en phonics-tilgang hjælper ordblinde elever på vej.
Sidst opdateret: 11. maj 2022