Hop til indhold

Rådgivningen kan dreje sig om mulighederne for gratis ordblindeundervisning, hjælpemidler på jobbet eller andre former for støtte til at søge job eller i privatlivet. 

Muligheder for støtte

Voksne med ordblindhed kan få ordblindeundervisning. Ordblindeundervisningen er gratis og kan både være målrettet udfordringer på arbejdspladsen og i jobsøgningen. 

Undervisningen foregår på små hold og er individuelt tilrettelagt. Undervisningen kan have fokus på jobsøgning, hjælp til at mestre hverdagen eller hjælp til at læse konkrete tekster til brug på jobbet.

Det er også muligt at søge om kompenserende læse- og skriveteknologi, sekretærhjælp eller personlig assistance til brug på jobbet, i jobsøgningen og i privatlivet. 

Undervisning og kompenserende læse- og skriveteknologi kan medvirke til, at dit medlem bedre kan varetage de kommunikative krav, jobbet eller jobsøgningen stiller.

Du kan kontakte nærmeste VUC for samarbejde og sparring om muligheder for dit medlem.

Sidst opdateret: 16. september 2021