Hop til indhold

At være borger i et samfund med en høj grad af skriftlig kommunikation er en udfordring for mange ordblinde. Digitaliseringen medfører, at flere almindelige dagligdagsopgaver, som før kunne klares ved at ringe eller møde personligt op, nu kræver forskellige grader af skriftlighed. Al kommunikation med det offentlige er digital, for eksempel via borger.dk, netbank og Aula på skoleområdet.

Som sagsbehandler kan du opfordre, motivere og pege på muligheder, der kan lette borgerens hverdag. For eksempel kan du informere om Ordblindetesten, ordblindeundervisning og bevilling af it-hjælpemidler, for eksempel gennem SPS-ordningen til forløb på FVU, AVU, AMU eller TAMU. 

Kommunen kan bevillige it-hjælpemidler til brug i privatlivet og instruktion i, hvordan man anvender hjælpemidlerne bedst muligt. 

Mange kommuner samarbejder med det lokale kommunikationscenter eller undervisningssted, der tilbyder ordblindeundervisning om at tilbyde gode løsninger i form af undervisning og it-værktøjer til privat brug.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Lov om social service §112, er den lovgivning, der dækker muligheden for at søge om it-hjælpemidler til privat brug. Denne lovgivning er subsidiær anden lovgivning i henhold til reglen om sektoransvar, hvilket betyder, at det først skal undersøges, om anden lovgivning har pligt til at dække det aktuelle behov for støtte. 

Der er dog ikke andre lovgivninger, der dækker behovet for støtte i privatlivet. Det vil i praksis sige, at en borger kan være berettiget til støtte på sin arbejdsplads gennem Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §100 og samtidig berettiget til støtte i privatlivet gennem Lov om social service §112.

 
Sidst opdateret: 16. september 2021