Hop til indhold

Det drejer sig om følgende uddannelser:

  • Videregående voksenuddannelser, også kaldet akademiuddannelser
  • Masteruddannelser
  • Diplomuddannelser
  • Uddannelser på åbent universitet

Hvis uddannelsen er en del af en ansættelse, et led i en jobplan eller en revalidering, kan kommunens jobcenter bevilge støtte. 

Hvis den studerende ikke kan støttes gennem LAB-loven, kan der søges gennem Lov om social service §112. Denne lovgivning giver kun mulighed for at søge om særligt software og særligt hardware.

Der er ikke mulighed for at søge om for eksempel en computer, idet en sådan anses for at være sædvanligt indbo og derfor ikke kan betragtes som et hjælpemiddel.

Sidst opdateret: 19. januar 2023