Hop til indhold

Ordblinde elever på godkendte folkehøjskoler har mulighed for at få støtte, hvis de har brug for det. Højskolen kan få tilskud til dækning af ekstraudgifter til eksempelvis hjælpemidler, som der er behov for i forbindelse med undervisningen. Det kan eksempelvis være kompenserende læse- og skriveteknologi til en ordblind elev.

Det er højskolen, der skal udarbejde ansøgningen i samarbejde med eleven og indsende den til Slots- og Kulturstyrelsen.

Sidst opdateret: 11. juli 2024