Hop til indhold

Specialpædagogisk støtte, eller SPS, er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, for eksempel ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

SPS gælder som udgangspunkt for studerende, der læser på en SU-berettiget uddannelse. Visse uddannelser er dog ikke omfattet af SPS. På spsu.dk kan du læse om de konkrete støttemuligheder, der gælder for en række uddannelser.

Hvis du er ordblind og under uddannelse, har du i langt de fleste tilfælde ret til SPS. Lisa Folmer Wessman er fuldmægtig med viden om SPS, og hun fortæller, hvad SPS går ud på.
Sidst opdateret: 21. april 2020