Hop til indhold

Ordblinde i job eller under efter- og videreuddannelse i forbindelse med jobbet, kan søge om at få hjælpemidler, for eksempel læse- og skriveteknologi, og/eller personlig assistance via det kommunale jobcenter.

Det er også muligt at få støtte, hvis man arbejder som selvstændig eller er i et aktiveringstilbud gennem jobcenteret.

Hjælpemidlerne er knyttet til jobbet og må derfor ikke bruges derhjemme.

Jobcenteret skal behandle en ansøgning om hjælpemiddel inden for fire uger, efter at der er ansøgt.

Dokumentation og udredning af støttebehov

For at jobcentret kan bevilge støtte, er det nødvendigt med dokumentation for funktionsnedsættelsen. Jobcentret afgør, hvilken dokumentation, der er behov for. Ofte vil dokumentation i form af Ordblindetesten fra et undervisningssted, der tilbyder ordblindeundervisning, være den mest relevante dokumentation.

Borgeren er som ansøger forpligtet til at bidrage med de oplysninger, borgeren selv har. Hvis borgerens egen dokumentation for ordblindhed ikke vurderes tilstrækkelig, er det jobcentrets opgave at indhente de nødvendige oplysninger. Det en forudsætning, at borgeren giver samtykke til, at jobcentret indhenter oplysningerne.

Jobkonsulenten skal sørge for, at sagen er dokumenteret og belyst sådan, at jobcenteret har nok viden til at træffe en afgørelse. Mange jobcentre ønsker derfor en udredning af støttebehovet fra en fagperson med særligt kendskab til kompenserende læse- og skriveteknologi for ordblinde. Udredningen kan afdække det præcise behov for hjælpemidler hos den enkelte i den konkrete arbejdssituation. 

Eksempel på bevilling af personlig assistance til erhverv

Per er blikkenslager og ordblind. Han får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon.

Instruktion i kompenserende læse- og skriveteknologi

Mange hjælpemidler i form af kompenserende læse- og skriveteknologi bliver først en hjælp, når den ordblinde har lært deres funktioner at kende og har fundet en effektiv strategi til at benytte værktøjerne i det daglige arbejde.

Jobcenteret har  ansvar for at bevilge den nødvendige instruktion i, hvordan man bruger læse- og skriveteknologien. Det er for at sikre, at hjælpemidlerne bliver taget godt i brug på arbejdspladsen. 
Som regel fremgår behovet og omfanget af instruktion af udredningen. I andre tilfælde kan jobcenteret samarbejde med et af de undervisningssteder, der udbyder ordblindeundervisning for yderligere instruktion og undervisning.

 
Har du svært ved at læse eller skrive på jobbet, for eksempel arbejdssedler og tilbud? Har du svært ved at læse mails og vigtige dokumenter? Filmen fortæller om dine muligheder.
I denne film fortæller Henrik, hvordan han med en personlig assistent kan arbejde på lige fod med andre på sin arbejdsplads.
Sidst opdateret: 18. marts 2020