Hop til indhold

På statslige arbejdspladser og i mange private virksomheder bliver det mere og mere udbredt, at ledelsen er opmærksomme på trivslen hos medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. 

De gør derfor noget aktivt for at tage ansvar for, at medarbejderne trives og kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Også selvom de har problemer med at læse og skrive.

Arbejdspladsen kan for eksempel afholde særlige trivsels- og udviklingssamtaler. De kan iværksætte en læsekampagne og tilbyde medarbejderne at få screenet deres skriftsproglige færdigheder. 

Medarbejdere med særlige behov kan blive tilbudt hjælpemidler og undervisning i arbejdstiden.

Virksomheden kan også tilrettelægge gratis ordblindeundervisning for voksne i samarbejde med det lokale VUC eller et lignende undervisningssted. Der skal som regel ikke mere end 3-4 kursister til, før der kan oprettes et hold med undervisning for ordblinde.

Nogle steder kompenserer virksomheden for de ordblinde ansattes mistede arbejdstid i forbindelse med at de deltager i ordblindeundervisningen. Ellers er der i visse tilfælde mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU svarer til højeste sats for arbejdsløshedsdagpenge.

Sidst opdateret: 23. april 2020