Hop til indhold

Kompenserende læse- og skriveteknologi kan for eksempel dreje sig om et oplæsningsprogram og et ordforslagsprogram, som giver staveforslag i skrivefelter på sociale medier og i e-mail, og som kan anvendes til kommunikation mellem myndigheder og borgeren.

Hvis den voksne med ordblindhed har behov for hjælpemidler derhjemme, skal ansøgningen om hjælpemidler gå gennem socialforvaltningen i hjemkommunen.

Hjælpemidlerne er ikke til brug i forbindelse med job, jobsøgning eller uddannelse og hører under Lov om social service §112 og §113. De giver ret til støtte, hvis det drejer sig om en varigt nedsat funktionsevne, som for eksempel ordblindhed, og de ansøgte hjælpemidler i væsentlig grad kan lette funktionsevnen i dagligdagen.

Hjælpemidler og forbrugsgoder er to forskellige ting

Der bliver skelnet mellem hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler er de særlige værktøjer, som personer med et varigt handicap kan få bevilget for at blive kompenseret for funktionsnedsættelsen.

Et forbrugsgode kan være med til at kompensere for funktionsnedsættelsen, men bliver også anvendt af den brede del af befolkningen. Det kan være en smartphone, en computer eller scanner.

Forbrugsgoder kan derfor ikke bevilges som hjælpemidler, mens at særlig software til computeren eller apps til en smartphone kan fungere som hjælpemidler og kan derfor bevilges.

Kommunen kan kun fuldt bevilge hjælpemidler, mens forbrugsgoder i særlige tilfælde kan blive bevilget med 50 % tilskud. Det kræver dog, at forbrugsgodet opfylder den samme funktion som et hjælpemiddel.

Udredning og dokumentation

For at få hjælpemidler bevilget skal ordblindheden være dokumenteret med en ordblindetest.

Det er også nødvendigt med en konkret vurdering af, hvilke hjælpemidler det drejer sig om. Den voksne med ordblindhed kan få behovet udredt på et uddannelsessted. Udredningen vil pege på konkrete forslag til værktøjer og omfanget af instruktion, som socialcentrene så kan bevilge ud fra.

Det er også muligt at afprøve hjælpemidlerne i forhold til de konkrete situationer i hverdagen, hvor de skal bruges.

Der er rigtig mange apps og anden software på markedet, der kan hjælpe personer med ordblindhed. Mange af dem er gratis. Uanset hvad værktøjerne koster, er det vigtigt at lære at bruge dem.

Derfor er det vigtigt, at bevillingen også indeholder timer til instruktion i brugen af dem.

Filmen fortæller om at få bevilget læse- og skriveteknologier til hjemmebrug og om hjælp til ansøgningen.
Har du svært ved at læse eller skrive på jobbet, for eksempel arbejdssedler og tilbud? Har du svært ved at læse mails og vigtige dokumenter? Filmen fortæller om dine muligheder.
I denne film fortæller Henrik, hvordan han med en personlig assistent kan arbejde på lige fod med andre på sin arbejdsplads.
Sidst opdateret: 16. september 2021