Hop til indhold

Du kan også gøre den unge opmærksom på de muligheder, der er for støtte via SPS-ordningen.

Støtte til studievalg

En ung med ordblindhed, der skal vælge uddannelse, kan have behov for at få viden om, hvordan den uddannelse vedkommende ønsker at søge ind på er opbygget, om omfanget af kravene til at læse og skrive, og om mulighederne for eksamen på særlige vilkår.

Støtte på uddannelsen

Du kan som vejleder gøre den unge med ordblindhed opmærksom på, at det er muligt at få støtte til at gennemføre en uddannelse. 

For eksempel kan den unge få specialpædagogisk støtte (SPS) på de fleste uddannelser. 

SPS til ordblinde elever og studerende består typisk af kompenserende læse- og skriveteknologi og/eller studiestøtte.

For at få SPS skal der være dokumentation for, at eleven eller den studerende er ordblind. Det kan for eksempel være med Ordblindetesten. Ordblindetesten skal vise, at den unge er ordblind.

På ungdomsuddannelser er det skolens ansvar at dokumentere ordblindhed. På de videregående uddannelser kan den SPS-ansvarlige søge om en test og udredning.

Hvis den unge eller den studerende tidligere er testet med Ordblindetesten, er det som regel dokumentation nok. Man skal ikke teste igen, hvis der allerede er testet med Ordblindetesten.

Kompenserende læse- og skriveteknologi

Kompenserende læse- og skriveteknologi er programmer til computeren, der hjælper eleven eller den studerende med at læse og skrive. Programmerne kan både bevilges som download til egen computer, en programpakke, og med en computer, i en it-startpakke.

Eleven eller den studerende får også instruktion i, hvordan programmerne bedst kan bruges. Som supplement til instruktionstimerne kan eleven eller den studerende anvende videovejledninger i læse- og skriveteknologi fra OrdblindeLab.dk. Videovejledningerne kan eleven eller den studerende anvende på egen hånd og giver mulighed for at få instruktion, når som helst der er behov for det.

Alle elever, studerende og personale, som er tilknyttet en uddannelsesinstitution, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver tilskud til instruktionstimer til, har adgang til OrdblindeLab.dk.

Læs mere om Ordblindelab på ordblindelab.dk

Studiestøtte

Elever og studerende med ordblindhed kan også få studiestøtte. Eleven eller den studerende kan bruge studiestøttetimer til at arbejde med strategisk læseforståelse, at skrive opgaver og til at forberede sig til eksamen.

Studiestøtten skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven eller den studerende ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændigt at løse lignende opgaver i uddannelsesforløbet. 

Du kan henvise elever og studerende til de sider på spsu.dk, der er særligt målrettet dem. Du kan også selv læse om de muligheder, der er for støtte og om støtteformerne.

Adgang til elektroniske studiematerialer via Nota

Studieservice hos Nota kan producere ordblinde studerendes studiebøger i et tilgængelig format. 

Nota stiller derudover et bredt udvalg af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier samt skole- og studiebøger til rådighed for børn og voksne med ordblindhed eller andre dokumenterede læsevanskeligheder, både i og uden for uddannelse.

Sidst opdateret: 19. januar 2023