Hop til indhold

Ved overgangen fra grundskole til FGU eller ungdomsuddannelse er det vigtigt, så hurtigt som muligt at give det nye uddannelsessted besked om, at eleven er ordblind. Så snart eleven er optaget kan uddannelsesstedet søge om kompenserende it-hjælpemidler og eventuel anden støtte til eleven.

Kompenserende læse- og skriveteknologi og anden støtte kan bevilges via SPS-ordningen, som er en støtteordning, der skal sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, for eksempel ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

På spsu.dk kan du læse om de konkrete støttemuligheder, der gælder for en række uddannelser.

Overgang fra en uddannelse til en anden

Hvis unge har fået SPS på én uddannelse og skal videre på en ny uddannelse, som også hører under SPS-ordningen, kan de tage støtten med. Det gælder blandt andet it-hjælpemidler.

Den unge skal kontakte den SPS-ansvarlige på den nye uddannelse og gøre opmærksom på, at der er it-hjælpemidler eller støtte, som skal flyttes med over på den nye uddannelse. Vær dog opmærksom på, at støttetimer på FGU skal rummes af det inkluderende læringsmiljø og derfor ikke bevilges som SPS. 

Hvis du er ordblind og under uddannelse, har du i langt de fleste tilfælde ret til SPS. Lisa Folmer Wessman er fuldmægtig med viden om SPS, og hun fortæller, hvad SPS går ud på.
Sidst opdateret: 19. januar 2023