Hop til indhold

Med Risikotest for ordblindhed (tidl. Ordblinderisikotesten) er det muligt at teste elever for, om de er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Risikotest for ordblindhed kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Elever med tegn på specifikke læsevanskeligheder, skal tilbydes testen senest i slutningen af 1. klasse. Elever med en ordblind forælder skal ligeledes tilbydes testen, medmindre skolens leder efter samråd med elevens forældre, vurderer, at der ikke er behov herfor (§3 b i Folkeskoleloven).

Fra skoleåret 2022/2023 er det obligatorisk at gennemføre test med Risikotest for ordblindhed for elever, der tidligt viser tegn på specifikke læsevanskeligheder.

Læsekonsulenterne Mimi Skovgård og Mette Eriksen fra Roskilde Kommune forklarer, hvorfor de anvender Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten). Den kan opspore tidligt og dermed bidrage til at minimere risikoen for ordblindhed gennem en fokuseret, tidlig indsats. Læsevejleder Maria Bruhn giver et eksempel på tidlig indsats med fonologisk spil.
Sidst opdateret: 10. juni 2022