Hop til indhold

Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed og ordblindhed findes i mange grader (fra let til svær). Mange faktorer har betydning for, hvordan den enkeltes ordblindevanskeligheder udvikler sig, og hvordan ordblinde oplever graden af egne vanskeligheder. Ud over vanskelighederne med at koble bogstaver og lyde, så er ordblinde lige så forskellige som alle andre mennesker.

Deres ordblindhed og deres behov i skole, uddannelse, arbejde og fritid kan vise sig forskelligt, og det er derfor en fordel at være åben om ordblindhed – ligesom det er vigtigt, at lærere, kollegaer, kammerater og andre efterspørger viden om ordblindhed og bliver klogere på den enkelte ordblindes situation og behov.

Nøglen til at mindske ordblinde menneskers udfordringer i skole, uddannelse og arbejdsliv er inkluderende læringsmiljøer, der giver dem mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod med andre. 

Trine Nobelius er konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, og i denne film fortæller hun, hvad ordblindhed er.
Sidst opdateret: 10. maj 2022