Hop til indhold

Ordblindetesten er et testredskab til at identificere ordblindhed blandt børn, unge og voksne, som viser tegn på ordblindhed. Ordblindetesten kan anvendes fra marts måned i 3. klasse og opefter.

Forældre til børn i folkeskolen har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn, hvis de ønsker det (jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 3 b).

Unge i almene uddannelsestilbud kan blive testet på ungdomsuddannelsen.

Elever og studerende skal ikke testes igen, hvis de én gang er blevet testet med Ordblindetesten og på den baggrund er blevet vurderet ordblinde. Ordblindetesten gør på den måde overgangen mellem de forskellige uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed mere smidig.

For voksne er der undervisningssteder flere steder i landet, hvor de har ekspertise til at teste, undervise og rådgive om ordblindhed.

Det er gratis at blive testet for ordblindhed. Hvis testen peger på ordblindhed, udløser det nogle muligheder, der kan støtte dig i uddannelsen, på jobbet eller i privatlivet. Det kan for eksempel være ordblindeundervisning, hvor man kan udvikle sine læse-, stave- og skrivefærdigheder og lære at anvende kompenserende læse- og skriveteknologi.

Poul Erik og Jonas er begge testet for ordblindhed, og de fortæller i denne film, hvad det har givet dem af muligheder.
Signe blev i første omgang ked af det, da hun blev testet for ordblindhed, men bagefter var det en lettelse at få sat ord på sine vanskeligheder.
Sidst opdateret: 16. september 2021